Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja Zajedno za bolje zakone i zdraviji život.

Mjere predostrožnosti i zaštite od prekomjernog izlaganja zračenjima mobilne telefonije

pdf icon Preuzmi PDF

Brojne zemlje, u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) te drugih relevantnih institucija, provode mjere zaštite građana (posebno djece i ranjivih skupina) od potencijalno kancerogenog zračenja radio frekvencijskih elektromagnetskih polja i primjenjuju „načelo predostrožnosti“.

Načelo predostrožnosti znači da u slučajevima kada postoji znanstvena neizvjesnost, (kad opasnost još nije nedvojbeno dokazana, ali postoji znanstveno utemeljena sumnja o mogućim štetnim utjecajima na zdravlje i okoliš), odgovorne institucije moraju poduzeti sve potrebne preventivne mjere za sprečavanje mogućih neželjenih posljedica.

Sve više država ograničava korištenje mobitela djeci, ograničava ili izbacuje Wi-Fi iz prostora u kojima borave djeca. Dopuštene referente razine elektromagnetskih polja u brojnim državama Europe i svijeta značajno su niže od graničnih vrijednosti koje je 1998 g. predložila Međunarodna komisija za zaštitu od ne ionizirajućeg zračenja (ICNIRP). Primjerice, Švicarska, Italija, Poljska, Belgija, Litva, Bugarska, Luksemburg, Kina, Rusija, Ukrajina te brojne druge države imaju granične vrijednosti koje su od četiri do deset puta niže od Hrvatske. Važno je napomenuti da granične razine postavljene u navedenim državama i dalje omogućuju punu kvalitetu bežičnih telekomunikacija.

U nastavku su neke od konkretnih odluka donesenih na državnim, regionalnim i lokalnim razinama u nekim zemljama Europe i svijeta.

Francuska

 • 2015. Zakonom je zabranjen WI-Fi u vrtićima i na mjestima gdje borave mala djeca, a školama je korištenje striktno ograničeno isključivo za potrebe nastave; reklame za mobitele moraju preporučivati slušalice kako bi se smanjila izloženost zračenju mekog moždanog tkiva, zabranjena prodaja mobitela djeci; mjesta na kojima je Wi-Fi u funkciji moraju se posebno označavati (http://www.powerwatch.org.uk/news/ 2015-02-05-france-wifi-restrictions.asp).
 • 2015. Sud je priznao pretjeranu elektromagnetsku senzibilnost (EHS) kao dijagnozu te osobi dodijelio invalidninu.
 • 2013. ANSES izvješće preporučilo hands-free, SAR označavanje i ograničavanje izloženosti stanovništva zračenju, posebno djece.
 • 2012. Grad Pariz donio vlastita ograničenja elektromagnetskih polja baznih stanica. Te su vrijednosti među najstrožima u Europi.
 • 2011. Usvojen Statut o mobilnim telefonima. Trgovci moraju prikazati razinu zračenja tj. apsorpcije (SAR), svi telefoni u paketima se moraju prodavati sa slušalicama, zabranjena prodaja telefona dizajniranih za djecu mlađu od 6 godina.
 • 2010. Općina Herouville-Saint-Clair je uklonila Wi-Fi opremu iz općinskih zgrada.
 • 2008. Francuska Nacionalna knjižnica zajedno s drugim knjižnicama u Parizu te brojna sveučilišta, uklonili su Wi-Fi bežične mreže.

Belgija

 • 2014. Grad Ghent je zabranio Wi-Fi u vrtićima i dnevnim boravištima za djecu do 3 godine.
 • 2013. Federalnim propisima za zdravlje zabranjena prodaja mobitela dizajniranih za djecu do sedme godine; zabranjeno oglašavanje mobitela usmjereno djeci do 14 godina; SAR mora biti dostupan za potrošače na prodajnom mjestu; telefon mora sadržavati oznaku upozorenja.
  (https://www.health.belgium.be/en#.VowzT1XhDIW)
 • 2009. Regije su donijele vlastite propise o zaštiti od elektromagnetskih polja koje se temelje na načelima predostrožnosti (odbačene su smjernice i preporuke ICNIRP-a)

Italija

Španjolska

Njemačka

Austrija

 • 2012. Austrijski liječnički zbor prepoznao je elektromagnetsku preosjetljivost ("alergiju na zračenje") i razvio smjernice za liječenje.
 • 2005. Grad Salzburg izdao je smjernice: Mobitele treba koristiti što kraće, uz ograničenje djeci do 16 godina koja ne bi trebala koristiti mobitele. Preporučuje se ne koristiti Wi-Fi i DECT u školama i vrtićima.

Ujedinjeno Kraljevstvo

Švicarska

Rusija

 • 2011. Ruski nacionalni odbor za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (RNCNIRP) ponovno upozorio da elektromagnetsko zračenje utječe na djecu i preporučio da se Wi-Fi ne koristi u školama. Navodi se kako je "količina matičnih stanica kod djece veća nego u odraslih, istraživanja su pokazala da su matične stanice najosjetljivije na izloženost RF zračenju". Preporučuje se zabrana reklama mobilnih telekomunikacija za djecu.
 • 2008. RNCNIRP izdao upozorenje u kojem navode da je zdravlje djece i sljedećih generacija u opasnosti i da EM polja izravno utječu na zdravlje djece.
 • 2003. U Pravilniku o sanitarnim normama je preporučena zabrana reklama mobitela za djecu do 18 godina. Postavljene referentne granične razine (0.1 W/m2) temelje se na vlastitim istraživanjima koja su pokazala štetno djelovanje EM polja na biološkim razinama.

Švedska

Cipar

 • 2015. Ciparski nacionalni odbor za okoliš i zdravlje djece upozorio je javnost da zračenje mobilnih uređaja može biti štetno za djecu. Preporučuje se hitna primjena načela predostrožnosti zbog potencijalnih ozbiljnih bioloških nuspojava.

Srbija

 • 2015. Telekom Srbija (u većinskom državnom vlasništvu), Elektrotehnički fakultet i Ministarstvo komunikacija pokrenuli informativnu kampanju "Biraš kako komuniciraš". Informativni članci se objavljuju svakodnevno u tiskanim medijima, a na televiziji se prikazuju spotovi u kojima se građanima preporučuju načini na koji je moguće smanjiti izloženost zračenju (telefon s nižim SAR, ne razgovarati kada je signal loš, ograničiti uporabu djeci i sl.).

Finska

 • 2009. Uprava za zračenje i nuklearnu sigurnost izdala je preporuke za djecu koje uključuju korištenje SMS poruka, ograničavanje trajanja poziva, korištenje hands-free uređaja, držanje telefona dalje od tijela. "S djecom moramo biti posebno oprezni“.

Australija

 • 2013. Agencija za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost je izdala dokument pod nazivom Kako smanjiti izloženost mobilnim telefonima i drugim bežičnim uređajima. Navodi se: Smanjite rizik držeći Wi-Fi na udaljenosti od mjesta gdje provodite vrijeme. Ista agencija navodi da roditelji trebaju poticati svoju djecu kako bi se ograničilo izlaganje." Australija ima vrlo organiziranu savjetodavnu skupinu koja radi na smanjenju izloženosti djece.

Kanada

Izrael

 • 2015. Ministarstvo zdravstva je zabranilo korištenje Wi-Fi bežične mreže u vrtićima, a ograničilo izloženost djece u školama.
 • 2014. Ministarstvo zdravstva objavilo: Mjere opreza treba strogo provoditi u odnosu na djecu, koja su više osjetljiva na razvoj raka." "Bežične komunikacije u školama se trebaju ograničiti". Preporučuje se alternativa - fiksne veze. Preporučuju korištenje zvučnika na mobitelu te izbjegavanje postavljanja baza bežičnih telefona u spavaćim, radnim i dječjim sobama.

Indija

Turska

 • 2015. Izglasan zakon kojim se zabranjuje prodaja mobilnih telefona za djecu te reklamne kampanje, ograničava Wi-Fi u školama i poboljšava informiranost stanovništva.