Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja Zajedno za bolje zakone i zdraviji život.

Odgovorno korištenje bežičnih tehnologija i utjecaj baznih stanica na zdravlje djece

Materijali s prezentacije održane 18.10.2018. godine u Zadru.

Preuzmite PDF (3.6 MB)