Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja Zajedno za bolje zakone i zdraviji život.

Komentar o Uredbi Vlade o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture

Teleoperateri, u pokušaju da ospore jedinicama lokalne samouprave pravo reguliranja načina na koji se postavljaju bazne stanice, pozivaju se na Uredbu Vlade o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture (NN 131/2012). U prilogu pročitajte komentar.

Preuzmite PDF (480 KB)