Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja Zajedno za bolje zakone i zdraviji život.

Zahtjev ministra Butkovića za suspenzijom Odluke gradske Skupštine

Uredba Vlade RH na koju se poziva g. Oleg Butković svojim sadržajem i samom svojom prirodom protivna je, kako EU rezoluciji, tako i demokratskim principima

Objavljeno 31.08.2016. 07:10 - Važne vijesti
oleg butkovic ministar prometa i veza

Kao što smo već ranije objavili na našoj stranici, dana 28. lipnja 2016. g. stupila je na snagu izmijenjena Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba.

Ovom Odlukom, između ostalog, definirani su uvjeti pod kojima se mogu postavljati uređaji elektroničke komunikacijske infrastrukture, ili svima razumljivim jezikom rečeno: antene mobilne telefonije.

Samo da podsjetimo, navedena Izmjena rezultat je provedene javne rasprave u kojoj je sudjelovalo više tisuća građana Zagreba sa zahtjevom da se definiraju uvjeti pod kojima tele operateri mobilne telefonije mogu postavljati svoje antene na području Grada Zagreba. Ovako veliki interes za ovu temu nastao je kao posljedica nedostatka kvalitetne legislative (bezakonja) koje vlada na ovom području. Teleoperaterima je prepušteno na volju postavljanje antena bez ikakvih ograničenja i bez uvažavanja mišljenja bilo stanovnika čije se zdravlje na ovaj način ugrožava, bilo organa lokalne samouprave i lokalne zajednice. Podsjećamo, već smo pisali na našoj stranici o tome da je Republika Hrvatska, prema istraživanju koje je provela upravo međunarodna udruga GSM operatera, El Dorado za mobilne operatere u pogledu zakonske (ne)reguliranosti ovoga pravnog područja, te da je Hrvatska država u kojoj se, ukupno gledajući, postavlja u najkraćem vremenu i uz najmanje prepreka.

Posljedica ovakve situacije je nezadovoljstvo građana, brojne ekscesne situacije u kojima vrlo često mora intervenirati policija da bi „smirila“ uznemirene građane, ili angažman zaštitarskih službi.

Naravno, nakon što su tele operateri postali svjesni odredbi koje propisuje nova Odluka donijeta od strane Gradske skupštine Grada Zagreba, uslijedila je očekivana reakcija. Udruga mobilnih teleoperatera Hrvatske, tj. njen predsjednik Sandro Baričević (čije ime je postalo poznato široj javnosti nakon objave imena povezanih sa slučajem registriranja tvrtki u poreznim oazama „Panama papers“) je vrlo brzo uspio uvjeriti ministra u tehničkoj vladi RH gospodina Olega Butkovića da je gradska Skupština prekoračila svoje ovlasti definirajući pod kojim uvjetima se mogu postavljati antene mobilne telefonije, koji je zatražio da se za njega sporne odredbe iz članka 23. navedene Odluke stave izvan snage.

U obrazloženju se navodi da je Uredbom Vlade RH o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme navedeno „da se ne smiju umanjivati i/ili ograničavati elektroničke komunikacijske zone koje su na temelju objedinjenog plana unesene u grafički prikaz tih prostornih planova“, te dalje, da se „antenski prihvati, koji se postavljaju na postojeće građevine, ne planiranju u dokumentima prostornog uređenja“.

Iz svega navedenog nije vidljivo ništa sporno niti što bi bilo u suprotnosti sa Odlukom gradske Skupštine: člankom 23., a niti bilo kojom drugom odredbom Odluke se ne umanjuju niti ograničavaju elektroničke komunikacijske zone u grafičkom prikazu prostornog plana, a niti se planiraju antenski prihvati na postojećim građevinama. To bi trebalo biti jasno svakome kada pročita spornu odredbu, i zbog toga smatramo da je zahtjev za suspenzijom članka 23. Odluke neutemeljen i da je posljedica ili površnosti i neznanja nadležnog ministarstva, ili pak utjecaja koje GSM industrija ima na nadležno ministarstvo.

Usputno, mogli bismo postaviti i pitanje u kolikoj je mjeri Uredba Vlade RH na koju se Ministar poziva sukladna s pravnom stečevinom EU.

Tako, na primjer, Rezolucija br. 1815 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe u svojoj točki 8.4.4. navodi da „određivanje pozicije za svaku novu GSM, UMTS, WiFi ili WIMAX antene ne smije biti samo u interesu operatera, nego uz savjetovanje sa lokalnim i regionalnim vlastima, lokalnim stanovništvom i udrugama zabrinutih stanovnika“.

Napadana Odluka gradske Skupštine u cijelosti je u suglasnosti sa rezolucijom Europskog parlamenta br. 211 iz 2008. g. koja traži od odgovornih vlasti da antene GSM baznih stanica postavlja na dovoljnoj udaljenosti i visini te usmjerenosti u odnosu na živo okruženje i da to treba činiti na način da osigura bolju zaštitu ljudi koji žive u blizini ovakvih uređaja. U točki 8. ove Rezolucije traži se od zakonodavaca i vlada da ne djeluju samo u interesu vlasnika GSM kompanija, već da se u dogovoru sa lokalnom upravom i stanovništvom definiraju kriteriji za postavljanje baznih stanica.

Uredba Vlade RH na koju se poziva Ministar u svojim sadržajem i samom svojom prirodom protivna je, kako navedenim rezolucijama, tako i demokratskim principima. Naime, uredbe koje donosi Vlada ne prolaze uobičajenu zakonodavnu proceduru, nego ih donosi sama vlada bez utjecaja zakonodavnog tijela (Sabora), pa su samim time uredbe kao pravni akti podložnije utjecajima drugih interesnih skupina, kao što je u ovom primjeru vidljivo, i zbog toga su u zakonodavnoj praksi demokratskih zemalja predviđene za izvanredne situacije s ograničenim rokom trajanja. Ovdje imamo situaciju da je jedno područje za koje su građani grada Zagreba (a slično je i u drugim dijelovima Hrvatske) pokazali veliki interes prepušteno dogovoru jedne snažne industrije i neposrednim nositeljima izvršne vlasti.

Na kraju važno je napomenuti da se Olukom gradske skupštine Grada Zagreba ne ograničava razvoj mobilne telefonije. To nije ničija namjera, i prikazivanje ove Odluke u o takvom svjetlu je odvođenje kako donositelja odluka tako i neupućene javnosti u krivom smjeru tj. dezinformiranje. Njome se samo uvodi malo reda u jedno potpuno deregulirano područje na kojem trenutno u Republici Hrvatskoj dopušteno ono što niti na jednom drugom području nije.

Primjeri iz drugih zemalja EU, kao i velikih europskih gradova (Pariz, Bruxelles,..) jasno dokazuju da ni bitno niže granice dozvoljenog zračenja od onih koje je definiralo Ministarstvo zdravlja u RH, kao ni jasno definirani kriteriji postavljanja antena baznih stanica, ne ometaju razvoj mobilne telefonije kao ni obujam i kvalitetu telekomunikacijskih usluga.

Čudi nas pritisak tehničkog ministra na Gradsku skupštinu grada Zagreba, posebno ako se uzme u obzir činjenica da u provedenoj javnoj raspravi stručnjaci iz njegovog resornog Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (MPPI), kao i nadležne Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) nisu imali nikakvih primjedbi na javno objavljeni prijedlog Odluke.

 

Prilozi:
pdf icon Dopis ministra Olega Butkovića