Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja Zajedno za bolje zakone i zdraviji život.

Vlada pogoduje tele operaterima?

Sumnjivo postupanje Ministarstva graditeljstva i građevinske inspekcije

Objavljeno 16.11.2018. 19:34 - Važne vijesti
plenkovic

Na aktualcu u Saboru 14. studenog 2018. gospodin Bulj je postavio premijeru pitanje, vezano za postavljanje baznih stanica i pogodovanje tele operaterima, na koje premijer nije odgovorio. Rekao je da će odgovoriti Ministrstvo graditeljstva, koje je dan kasnije dalo formalni odgovor. Naravno, u odgovoru fali suština.

U Pravilniku o jednostavnim građevinama piše da se one NE SMIJU projektirati i postavljati protivno prostornim planovima i da Glavni projekt treba sadržavati sve potvrde javnopravnih tijela.

To znamo i to je u redu, ali NITKO ne provjerava da li Glavni projekt sadrži sve što bi morao, između ostalog i potvrdu javno pravnog tijela da bazna stanica nije protivna GUP-u. Ministarstvo vjeruje (bez provjere) izjavi projektanta da postoje sve potrebne potvrde.

Ako je bazna stanica postavljena suprotno GUP-u i netko se na to žali, Ministarstvo graditeljstva prihvaća objašnjenje investitora da se primjenjuje stavka iz Uredbe Vlade koja glasi: "krovni prihvati se ne planiraju u dokumentima prostornog uređenja". Ta je stavka sama po sebi u redu, jer se u prostornim planovima ne definiraju mikro lokacije (konkretne građevine) na koje će jednog dana možda doći antene, planiraju se samo "krugovi" promjera oko 2 do 3 km unutar kojih može biti antenski stup. U Uredbi nigdje ne stoji da se kod postavljanja krovnih prihvata može kršiti GUP, a operateri nameću upravo takvu interpretaciju.

Da je GUP Zagreba ili drugih gradova kojim se uvode kriteriji za postavljanje krovnih prihvata, suprotan Uredbi, davno bi ga operateri srušili. Ali čak niti u tome slučaju ne bi uspjeli jer ih u tome sprečava Zakon o potvrđivanju EU povelje o lokalnoj samoupravi pa bi najprije morali izlobirati da Sabor donese zakon da se krovni prihvati mogu postavljati protivno GUP-u. Nakon toga bi bilo potrebno malo promijeniti i Ustav u kojem piše da tijela bliža građanima imaju prioritet, a GUP je donijelo tijelo koje je bliže građanima.

Upravni sud u Rijeci, koji je rješavao tužbu Ministarstva graditeljstva, vezano za baznu stanicu postavljenu protivno GUP-u, odbacio ju je, jer se Ministarstvo graditeljstva, kao tužitelj, nije pojavilo na ročištu. Pojavili su se samo odvjetnici teleopratera. Dali su objašnjenje koje je sud prihvatio, jer nije bilo druge strane da ga pokuša osporiti. Ministarstvo nije uložilo žalbu. Ta se presuda u žalbenom postupku mogla vrlo lako osporiti (postoje čvrsti pravni argumenti za to).

Dakle, Ministarstvo je samo formalno tužilo operatera, ali zapravo je poduzelo sve da izgube taj spor. 

Sad tu presudu koristi kao argument za dozvolu daljnjih kršenja prostornih planova. Ako to nije pogodovanje tele operaterima, što je?

Osim toga, nitko ne provjerava imaju li bazne stanice uporabne dozvole za rad. Po Zakonu o Graditeljstvu (čl.136 i Pravilniku o jednostavnim građevinama MORAJU ih imati jer služe za obavljanje djelatnosti.

Iz prakse znamo da ih nemaju (Vodnjan, Vrbani...) i nema nikakvih sankcija za nelegalni nezakoniti rad i nezakonito stjecanje dobiti, kao ni za protu propisno ugrožavanje zdravlja građana.