Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja Zajedno za bolje zakone i zdraviji život.

Visoki upravni sud srušio zahtjev teleoperatera

Ovom važnom odlukom Visoki upravni sud je stavio zdravlje građana ispred financijskih interesa teleoperatera

Objavljeno 26.02.2024. 07:25 - Važne vijesti
sc point antene

HT i A1 kao podnositelj zahtjeva za ocjenu zakonitosti članka 44. GUP-a Zagreba su tražili od Visokog upravnog suda Republike Hrvatske da poništi taj članak.

Podsjetimo, članak definira najviše dopuštene vrijednosti elektromagnetskih polja i gustoće snage u cilju zaštite stanovništva, a primarno djece kao naročito osjetljive skupine.

Također definira da nije dopušteno postavljanje antenskih stupova na tlu, kao ni antenskih prihvata za bazne stanice mobilnih operatera u zonama niskogradnje (S), a antenski prihvati na krovovima zgrada u zonama u kojima je dopušteno njihovo postavljanje, moraju biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske je ocijenio da taj zahtjev nije osnovan.

Podnositelj nije ničime dokazao da je članak 44. GUP-a protivan stavku 2. čl. 25. Zakona o elektroničkim komunikacijama i Uredbi o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme.

Time je odbijeno nastojanje teleoperatera da sudskim putem ospore čl. 44. GUP-a Zagreba.

 

pdf icon Odluka