Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja Zajedno za bolje zakone i zdraviji život.

U tijeku su izmjene Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima kojima se krše naši i EU zakoni

Pozivamo Vas da podržite naš komentar i/ili postavite svoje komentare

Objavljeno 09.09.2023. 05:04 - Važne vijesti
e savjetovanje

U tijeku je javno savjetovanje vezano za Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Molimo Vas da komentirate izmjene pravilnika tako da kažete da se u članak 1. stavak 3 ne unosi točka 7. kojom se dopušta da se telekomunikacijska infrastruktura i s njom povezana oprema može graditi protivno prostornom planu.

Unošenje točke 7. predstavlja kršenje EU povelje o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi), kao i Zakona o potvrđivanju Europske Povelje o lokalnoj samoupravi, kao i kršenje Zakona o elektroničkim komunikacijama. Osim navedenog kršenja hrvatskih zakona, krši se i Rezolucija Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Također je protivna i točki br.8. Rezolucije EU Parlamenta.

Savjetovanje je otvoreno do nedjelje 10.10.2023 u ponoć.

esavjetovanje podrzi komentarMolimo podržite naš komentar.