Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja Zajedno za bolje zakone i zdraviji život.

RF zračenje i tko je u pravu?

Izvrstan članak udruge "Eko Zagreb"

Objavljeno 20.04.2020. 19:46 - Važne vijesti
udruga eko zagreb.logo

Radiofrekvencijska (RF) polja su vrsta elektromagnetskih polja (eng. EMF – Electromagnetic field) koja se koriste za rad mobitela, WiFi, Bluetooth i sličnih bežičnih uređaja. Iako su RF polja neionizirajuća, što znači da nemaju mogućnost direktnog razbijanja DNA poput rentgentskog zračenja, ipak postoje drugi načini na koji ta polja utječu na žive organizme. Pri relativno visokim snagama dolazi do zagrijavanja tkiva. Osim zagrijavanja postoje i netermički biološki učinci koji se javljaju na puno nižim razinama i koji se povezuju s raznim bolestima.

Svaki pojedinac može birati koliko će i kako koristiti mobitel, dok smo RF zračenju baznih stanica koje se postavljaju na krovove zgrada svi neprekidno izloženi. Djeca su posebno osjetljiva na RF zračenje zbog propusnijeg tijela kao i zbog intenzivnijih procesa u organizmu, te će za razliku od starijih generacija biti čitav život izložena neprekidnom zračenju iz baznih stanica, počevši od najranije dobi. Zbog toga su ključna zakonska ograničenja kojima se propisuju dopuštene razine zračenja na mjestima gdje borave i spavaju djeca.

Zaštita od RF zračenja u Republici Hrvatskoj temelji se na ICNIRP preporukama, za koje većina znanstvenika smatra da su potpuno promašene, budući da su zasnovane na zagrijavanju tkiva iako već dugo postoje dokazi o brojnim negativnim biološkim učincima na znatno nižim razinama, a od nedavno i nedvosmisleni dokazi o kancerogenom djelovanju RF polja.

 

1. KOJIH ZNANSTVENIKA IMA VIŠE?

ICNIRP je privatna organizacija, čijih 13 znanstvenika izrađuje smjernice [1] zasnovane na akutnom zagrijavanju tkiva koje se javlja pri relativno visokim razinama zračenja. Za njihove se članove navodi povezanost s industrijom [2], a njihove  smjernice redovito prihvaća i preporučuje WHO (World Health Organization). Na temelju tih preporuka su postavljeni zakoni za zaštitu od RF zračenja u Republici Hrvatskoj.

S druge strane je unatoč pritisku industrije preko 250 znanstvenika koji se bave ovim područjem odlučilo javno istupiti, te u zajedničkoj inicijativi EMFScientist zahtjevaju od WHO-a odbacivanje ICNIRP smjernica zbog pojave štetnih učinaka na višestruko nižim razinama zračenja [3]. Ova inicijativa ima posebnu težinu budući da je riječ isključivo o stručnjacima koji imaju objavljene recenzirane radove iz tog područja, ukupno više od 2000 radova [4]. Inicijativi su se pridružili i oni znanstvenici koji su prethodno smatrali da ne bi trebali javno zauzimati stav o smjernicama, kao i oni koji su se bojali da time ne ugroze financiranje svojih istraživanja [5].

 

2. KOJIH ISTRAŽIVANJA IMA VIŠE?

Istraživanja mogu pokazivati različite rezultate, budući da učinak RF zračenja ovisi o karakteristikama RF polja, o uvijetima izloženosti, kao i o trenutnom stanju i osjetljivosti organizma. Osim toga, znanstvena istraživanja, kao i tumačenja rezultata su podložna manipulacijama [6], a istraživanja utjecaja RF zračenja često financira industrija, čiji rezultati pokazuju znatna odstupanja u odnosu na prosjek [7].

Ne-profitna organizacija znanstvenika i stručnjaka ORSAA, izradila je bazu objavljenih recenziranih istraživanja utjecaja elektromagnetskog zračenja [8]. Analizirali su rezultate istraživanja na relativno niskim razinama RF zračenja na kojima se ne javlja značajno zagrijavanje tkiva, te su došli do podatka da ih oko 70% pokazuje, a samo 30% ne pokazuje značajnu pojavu bioloških efekataRazlika je još veća ako se izuzmu istraživanja koja financira industrija. Na temelju analize poslali su ICNIRP-u prigovor zbog neuvažavanja rezultata velike većine recenziranih znanstvenih istraživanja [9].

 

3. ŠTO POKAZUJU ISTRAŽIVANJA?

Razvoj bolesti je složeni proces koji se može odvijati kroz više godina, a na ljudima nije moguće provoditi laboratorijske eksperimente, naročito dugotrajne. Budući da su danas RF zračenju izloženi svi, vrlo je teško povezati određenu bolesti s prisutnim RF poljima zbog nedostatka usporedne skupine ljudi koja živi u sličnim uvijetima a nije izložena RF zračenju.

Ipak, u tisućama visoko-kvalitetnih studija se uočava ponavljanje bioloških efekata koji se povezuju s raznim fizičkim i mentalnim oboljenjima [9], na razinama koje su znatno niže od ICNIRP preporuka. Dodatno upozorava činjenica da je riječ uglavnom o istraživanjima kratkotrajne izloženosti, dok su učinci dugotrajne izloženosti RF zračenju još uvijek nedovoljno istraženi. Terenske studije ukazuju na pojavu raznih bolesti, od neuropsihijatrijskih poremećaja poput nesanice, depresije i hiperaktivnosti do pojave tumora, što potkrijepljuju laboratorijska istraživanja na životinjama [10].

Nedavno su završena dva dosad najtemeljitija istraživanja na životinjama [11] [12] u trajanju od 2 godine. Rezultati su zbog velike važnosti pušteni u javnost prije nego što je planirano, te izvještavaju da su se RF polja kod štakora pokazala nedvosmisleno kancerogenima. Unatoč tome, ICNIRP tvrdi da to nije dokaz štetnosti za ljudsko zdravlje, dok onkolog prof. Lenart Hardell (Örebro University Hospital, Sweden) navodi kako je vrsta tumora pronađena kod štakora slična tumorima koji su u prijašnjim studijama uočeni kod ljudi, te kako sada postoje jasni dokazi o kancerogenosti RF polja za ljude [13]. Najavljena je revizija službene kategorizacije kancerogenosti RF polja za ljude od strane WHO/IARC-a (International Agency for Research on Cancer), međutim očekuje se tek za 4-5 godina.

 

4. LEKCIJE IZ PROŠLOSTI

U nedavnoj prošlosti imamo primjere poput dioksina koji se danas spominju kao najotrovnije kemikalije na svijetu, zatim PCB-a, azbesta i drugih spojeva za koje je trebalo više desetljeća da bi ih se zabranilo jer se tvrdilo da nema dovoljno dokaza o njihovoj štetnosti. Krajem 1990-ih godina, u vrijeme kada je zabranjen azbest procijenjeno je da će idućih 35 godina u zapadnoj Europi biti 250 000 – 400 000  oboljenja od tumora kao posljedica prijašnje izloženosti azbestu [14].

Europska agencija za okoliš u članku Radiation risk from everyday devices assessed [15], upozorava na primjere iz prošlosti u kojima se nije poštivalo Načelo opreza, što je dovelo do ozbiljnih i nepovratnih posljedica, te zaključuje We must remember that precaution is one of the principles of EU environmental policy.

U slučaju RF zračenja nije riječ samo o oprezunego o većini znanstvenih istraživanja i znanstvenika koji pozivaju Svjetsku Zdravstvenu Organizaciju (WHO) na hitno odbacivanje ICNIRP preporuka.

Dokazi o kancerogenom djelovanju RF polja su očiti pokazatelj neispravnosti ICNIRP preporuka koje su zasnovane na zagrijavanju tkiva. Takva ograničenja se ne bi smjela koristiti za zaštitu ljudi od dugotrajne izloženosti RF zračenju, a naročito djece. Smanjenje takvih granica za 5, 10 ili 100 puta samo po sebi ne znači ništa, budući da su postavljene na potpuno pogrešan način.

Granice je potrebno postaviti prema najnižim razinama na kojima su u znanstvenim istraživanjima uočeni negativni biološki efekti, a koje trenutno iznose 0.1 V/m [16], što je oko 200 puta niže od dopuštenih razina u Hrvatskoj. Takve razine je preporučeno još dodatno sniziti zbog nedovoljne istraženosti dugotrajnog izlaganja RF zračenju, kao i zbog posebne osjetljivosti djece.

Također, preporuča se da bazne stanice budu postavljene na visini od 50m barem 500m udaljene od mjesta gdje borave ljudi [17].

Vijeće Europe koje se bavi zaštitom ljudskih prava i čiji je Hrvatska član od 1996., preporučilo je za početak postavljanje ograničenja od 0.6 V/ms tendencijom daljnjeg spuštanja [18], što je oko 40 puta niže od trenutno dopuštenih razina u Republici Hrvatskoj.

 

Literatura:

 1. ICNIRP: ICNIRP Guidelines www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf
 2. L. Hardell: World Health Organization, radiofrequency radiation and health – a hard nut to crack (Review) www.spandidos-publications.com/10.3892/ijo.2017.4046
 3. EMF Scientists: The International EMF Scientist Appeal www.emfscientist.org
 4. EMF Scientists: Letter to the United Nations www.emfscientist.org/Letter_to_UNEP_June_25_%202019.pdf
 5. EMF Scientists: International Scientists Petition U.N. to Protect Humans and Wildlife from… www.emfscientist.org/images/docs/EMF_Scientist_Press_Release_5-1-2015.pdf
 6. S. Pocket: Public health and the radio frequency radiation emitted by cellphone technology, smart meters and WiFi www.nzma.org.nz/__data/assets/pdf_file/0008/86795/Pockett-FINAL.pdf
 7. L.E. Nierop, M. Rööslib, M. Egger, A. Huss: Source of funding in experimental studies of mobile phone use on health www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631070510001465
 8. V. Leach, S. Weller, M. Redmayne: A novel database of bio-effects from non-ionizing radiation www.degruyter.com/view/j/reveh.2018.33.issue-3/reveh-2018-0017/reveh-2018-0017.xml
 9. ORSAA: Submission to ICNIRP www.orsaa.org/uploads/6/7/7/9/67791943/orsaa_submission_to_icnirp.pdf
 10. B. Miller, M.E. Sears, L.L. Morgan, D.L. Davis … : Risks to Health and Well-Being From Radio-Frequency Radiation… www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2019.00223/full
 11. Ramazzini Institute: Report of final results regarding brain and heart tumors in Sprague-Dawley rats… www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935118300367
 12. US National Toxicology Program (NTP): Toxicology and Carcinogenesis Studies… nwww.ntp.niehs.nih.gov/publications/reports/tr/500s/tr595/index.html
 13. L. Hardell, M. Carlberg: Comments on the US National Toxicology Program technical reports… www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30365129
 14. M. Martuzzi, J. Tickner: The precautionary principle: protecting public health, the environment and the future of our children www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/91173/E83079.pdf
 15. European Environment Agency: Radiation risk from everyday devices assessed www.eea.europa.eu/highlights/radiation-risk-from-everyday-devices-assessed
 16. Bioinitiative: Conclusions www.bioinitiative.org/conclusions
 17. B.B. Levitt, H. Lai: Biological effects from exposure to electromagnetic… www.ecfsapi.fcc.gov/file/10916020933093/cell%20tower%20bioeffects%20levitt%20lai%202010.pdf
 18. Council of Europe: Resolution 1815 www.awww.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994&lang=en

 

IZVOR: Udruga "Eko Zagreb"