Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja Zajedno za bolje zakone i zdraviji život.

Prvi političar koji je u Saboru hrabro otvorio temu baznih stanica je na listi za EU Parlament

Miro Bulj, dugogodišnji suradnik HUZEZ-a i suborac za kvalitetnije zakone

Objavljeno 01.05.2019. 09:06 - Važne vijesti
miro bulj

Miro Bulj prvi je političar koji je u Hrvatskom Saboru hrabro otvorio temu postavljanja baznih stanica i poslovanja teleoperatera u RH.

Dugogodišnji je suradnik HUZEZ-a (iz vremena kad je bio samo vijećnik u Sinju) i suborac za kvalitetnije zakone i zaštitu građana od zračenja baznih stanica. U raspravama za saborskom govornicom više je puta ponovio:

”Hrvatska je postala kolonija stranih teleoperatera. Postojeći zakoni omogućavaju im bezobzirno pljačkanje naših građana, a Vlada se jako trudi omogućiti im još veću maržu i izvlačenje još više novaca iz Hrvatske”.

U suradnji s HUZEZ-om, gospodin Bulj je pripremio i uputio u proceduru izmjene dvaju zakona, prema kojima operateri više ne bi smjeli postavljati bazne stanice bez građevinske dozvole, a jedinice lokalne samouprave mogle bi lakše i transparentnije naplaćivati “pravo puta“.

Vjerujemo da će se gospodin Bulj u EU Parlamentu izboriti za to da teleoperateri građane Hrvatske tretretiraju jednako kao i druge građane EU-a.