Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja Zajedno za bolje zakone i zdraviji život.

Primjer kako se u uređenim zemljama postavljaju bazne stanice

Objavljeno 04.02.2016. 12:24 - Važne vijesti
prijedlog postavljanja baznih stanica la crop

Na fotografiji se vidi primjer dobre prakse kako se u uređenim zemljama postavlja telekomunikacijska oprema. 

Najava postavljanja antena na građevinu ne samo da je javna, nego i obavezna, kao i rasprava građana i javna odluka lokalne vlasti. Nažalost kod nas se antene skrivaju, radi se preko noći i što god je potrebno ne bi li se antene postavile na lokaciju gdje želi teleoperater, umjesto pronalaženja najoptimalnije lokacije za građane i sve teleoperatere zajedno.

prijedlog postavljanja baznih stanica la

Na fotografiji je snimljena tabla na adresi gdje se želi postaviti telekomunikacijska oprema. Tabla je na dobro vidljivom mjestu, a predstavlja javni Prijedlog za administrativno uvjetovano odobrenje za postavljanje 9 novih krovnih antena s pripadajućom opremom.