Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja Zajedno za bolje zakone i zdraviji život.

Poziv građanima Zagreba da prijave lokacije baznih stanica koje nisu u skladu s GUP-om

Antenski prihvat mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m

Objavljeno 26.01.2018. 03:45 - Važne vijesti
karta prijavljenih problema

Kao što smo ranije izvijestili u Zagrebu su GUP-om definirani kriteriji postavljanja baznih stanica. S obzirom da su tele operateri nastavili postavljati bazne stanice ne poštujući navedene kriterije, pozivamo građane da nam prijave lokacije baznih stanica na krovovima obiteljskih kuća na stupovima koji nisu najmanje 12 m iznad svih građevina u krugu od 100 m, kao i lokacije u neposrednoj blizini škola, i vrtića kao i objekata socijalne namjene.

U članku 44 GUP-a Grada Zagreba navedeno je:
„Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija antenskim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene (S), mješovite (M, M1, M2) i javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5), na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s antenskim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog antenskog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih.
Antenski prihvat mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.“

Sve nepravilnosti možete prijaviti na našoj interaktivnoj karti.