Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja Zajedno za bolje zakone i zdraviji život.

Ministarstvo zdravstva netransparentno izdaje dozvole za rad baznih stanica

Ministar Kujundžić ne želi dati uvid u podatke na temelju kojih se izdaju dozvole za rad, a GUP potpuno ignorira

Objavljeno 20.11.2018. 17:34 - Važne vijesti
ministar kujundzic

Na pitanje Ministarstvu zdravstva, postavljeno preko Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka-Jug da li su procijenjene razine zračenja u Vrbanima u skladu s vrijednostima propisanim GUP-om Zagreba (bitno nižim od vrijednosti iz Pravilnika MZ). Ministar Kujundžić je odgovorio da GUP nije poseban propis (u čl.19 Pravilnika MZ piše, ako postoji poseban propis koji definira druge vrijednosti zračenja, primjenjuje se taj propis). Osim toga odgovorio je da se VGČ-u ne mogu dostaviti proračunate vrijednosti zračenja jer je to “autorsko djelo” tvrtke koja ga je izradila.

Na dodatni upit na kojim se konkretnim odredbama i iz kojih zakona MZ temelji svoje pravno tumačenje da GUP nije posebni propis i da proračunate razine elektromagnetskih polja nisu javno dostupan podatak, stigao je podulji odgovor u kome je navedeno: „nadležnosti povjerene lokalnim jedinicama moraju biti potpune i cjelovite. Njihovo obavljanje ne smije biti onemogućeno ili ograničeno od neke druge središnje ili regionalne vlast, osim kada to dopušta zakon“. Upravo na to je u upitu i skrenuta pozornost – govori se o ZAKONU (koji donosi Sabor), a ne PRAVILNIKU (pod zakonskom aktu koji donosi Ministar). U odgovoru se navodi i da će se „javne ovlasti obavljati tako da se preferira da pripadaju vlastima koje su najbliže građanima“. Argument više da se mora poštovati GUP i njime propisane granice zračenja.

Iz odgovora Ministrara Kujundžića slijedi i da je izračun razina elektromagnetskog polja proglašen „ autorskim djelom“ samo zbog toga što tako piše na dotičnom dokumentu.

Zakon o zaštiti od ne ionizirajućeg zračenja (čl.24) kaže da su ti podaci javni i da se na njih primjenjuje Zakon o pravu na pristup informacijama.

U Zakonu o autorskim i srodnim pravima taksativno je nabrojeno što se može smatrati autorskim pravom. Nije navedeno da to mogu biti i matematički izračuni fizikalnih veličina (jakost električnog polja, gustoća snage elektromagnetskog vala) koji se dobivaju primjenom standardnih formula.

Ministarstvo zdravstva očito „kreativno „ tumači hrvatske zakone.

Čini se da dozvole za rad izvora elektromagnetskih polja (koje je WHO proglasilo mogućim uzročnikom raka) izdaje na temelju nekakvih „autorskih uradaka“, a podaci o procijenjenim vrijednostima zračenja ne mogu se dostaviti niti službenom tijelu jedinice lokalne samouprave.