Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja Zajedno za bolje zakone i zdraviji život.

Izbori 2020

Lista kandidata koji se aktivno zalažu za poboljšanje zaštite građana od elektromagnetnog zračenja

Objavljeno 30.06.2020. 13:34 - Važne vijesti
izbori 2020

Građani nam se svakodnevno obraćaju s pitanjem: što možemo učiniti da spriječimo postavljanje ili uklonimo baznu stanicu koja je postavljena u neposrednu blizinu našeg stana, kuće, vrtića, škole…

U takvim situacijama najčešće nemamo jednoznačan odgovor kojim bismo mogli pomoći našim sugrađanima. Razlog je tome što je u proteklih desetak godina sustavno deregulirano ovo područje u korist teleoperatera ne obazirući se na pitanje zaštite okoliša i ljudskog zdravlja, prije svega. Glavne protagoniste ovoga štetnog procesa možemo podijeliti u dvije skupine: one koji su javnosti nevidljivi, a u to spadaju prije svega predstavnici tele-operaterske industrije i njihovi lobisti, te na one koji javno djeluju kroz obnašanje političkih funkcija te iniciraju i donose zakone i druge propise. Naravno, djelatnost onih prvih je usmjerena na ove druge s ciljem da se njihovi, prije svega financijski interesi podrže kroz prilagodbu propisa njima.

S obzirom da se uskoro održavaju izbori na kojima ćemo izabrati svoje predstavnike koji bi trebali zastupati naše interese prilikom obnašanja svojih funkcija, odlučili smo navesti imena osoba koje se natječu za izbor u zakonodavno tijelo – Sabor a koji su u proteklom razdoblju surađivali sa HUZEZ-om na pitanjima kojima se bavimo i za koje se nadamo i vjerujemo da će i dalje djelovati na isti način u koliko budu izabrani. Isto tako, podsjećamo još jednom na one koji su u Saboru dizali ruku protiv donošenja propisa kojima bi se uvela minimalna zaštita građana od samovolje teleoperatera, prije svega u situaciji kada se glasalo o amandmanu kojim bi se ponovno uvela obveza ishođenja građevinske dozvole za postavljanje baznih stanica.

HUZEZ nije stranački naklonjen niti jednoj stranci, pa stoga navodimo samo imena kandidata bez njihove stranačke pripadnosti, ali kao što možete vidjeti, oni pripadaju cijelom političkom spektru, od lijevoga do desnoga. Kriterij je bio da su se aktivno zalagali za uvođenje regulative koja podiže sadašnju razinu zaštite populacije, te za koje se nadamo i vjerujemo da neće podleći „stranačkoj stezi“ ako budu izabrani a njihova stranka bude drugačijeg stava od onoga koji su oni do sada zastupali.

  • Izborna jedinica br. 1   - lista br. 10 - br. 14 Renato Petek
  • Izborna jedinica br. 6   - lista br. 17 - br. 12 dr. Saša Srića
  • Izborna jedinica br. 7   - lista br. 11 - br. 1 Slaven Dobrović
  • Izborna jedinica br. 7   - lista br. 19 - br. 4 Zvane Brumnić
  • Izborna jedinica br. 7   - lista br. 22 - br. 1 Ivan Vilibor Sinčić
  • Izborna jedinica br. 7   - lista br. 2   - br. 9 Josip Juričev-Sudac
  • Izborna jedinica br. 9   - lista br. 2   - br. 1 Miro Bulj
  • Izborna jedinica br. 9   - lista br. 14 - br. 2 dr. Renata Sabljar Dračevac
  • Izborna jedinica br. 10 - lista br. 13 - br. 2 Katica Glamuzina

 

Istovremeno, podsjećamo da se na stranicama HUZEZ nalazi lista zastupnika iz prošlog saziva koji su glasali protiv amandmana kojim je predloženo uvođenje građevinske dozvole za postavljanje baznih stanica.