Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja Zajedno za bolje zakone i zdraviji život.

HUZEZ uputio otvoreno pismo zastupnicima Gradske skupštine Zagreb

Upozoravamo na štetne posljedice predloženih promjena članka 44. GUP-a Zagreb

Objavljeno 03.07.2019. 11:47 - Važne vijesti
gradska skupstina zg

Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja (HUZEZ), godinama se zalaže da naša legislativa po kojoj se postavljaju bazne stanice, slijedi preporuke europskih institucija i praksu drugih zemalja, kako bi naši građani imali ista prava odlučivanja i iste standarde zaštite zdravlja od potencijalno kancerogenih radio frekvencijskih elektromagnetskih polja, kao i građani drugih članica EU.

Nakon javne rasprave o izmjenama GUP-a, provedene 2014 g., u kojoj je nekoliko tisuća građana Zagreba urudžbirao svoje zahtjeve da se bazne stanice ne postavljaju uz škole, vrtiće, po krovovima obiteljskih kuća, u neposrednoj blizini stambenih prostora, kao i da se smanje granice dopuštenog zračenja, Gradska skupština je člankom 44. GUP-a regulirala to područje. Između ostalog, propisano je da antenski stupovi moraju biti barem 12 m viši od svih zgrada u krugu 100 m i da granice dopuštenog zračenja budu kao primjerice kao u Švicarskoj (jakosti električnog polja 6,1 V/m i gustoća toka snage 66 mW /m2).

HAKOM je dao suglasnost na prijedlog (pismeno očitovanje da nemaju primjedaba).

U praksi, operateri, nažalost nisu poštovali GUP Zagreba, što je rezultiralo velikim brojem novih baznih stanica koje danas rade bez uporabne dozvole. 

Sada se u novom prijedlogu GUP-a ukidaju postojeći kriteriji. Predlaže se da antenski stup ne bude „najmanje 12 m viši“ nego samo „viši“ (može i 1 cm) od susjednih zgrada, a da se dosadašnje niske granice zračenja ograniče samo na područja vrtića, škola te domova zdravlja (D2, D4 i D5), a ne, kao do sada, na čitav prostor obuhvata Plana.

To će omogućiti legalizaciju svih do sada nelegalno postavljenih baznih stanica u Zagrebu, njihovo postavljanje još niže i još bliže boravištima građana.

Nadamo se da razumijete što to znači za povećanu izloženost zračenju stanovništva kao i za urbane vizure grada.

Opravdanje da je to neophodno zbog razvoja telekom mreže, nameće logično pitanje – zašto je to nužno u Zagrebu, a nije primjerice nužno u Bruxellesu i Genevi, Beču ili Parizu? I u tim gradovima operateri uspješno posluju, ali uz bitno niže granice dopuštenog zračenja te poštovanje urbanih pravila. 

U tim, kao i brojnim drugim europskim gradovima, gradske vlasti ne podliježu pritisku tele operatera, štite zdravlje i okoliš, a građani uz to imaju kvalitetnije i u pravilu jeftinije telekom usluge.

Poštovani gospođe i gospodo gradski zastupnici, vjerujemo da znate kako je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), odnosno njezina Međunarodna agencija za zaštitu raka (IARC) 2011. godine klasificirala elektromagnetska polja koja emitiraju postrojenja i uređaji mobilne telefonije kao potencijalno karcinogena za ljude (Grupa 2B).

Vjerujemo da znate i kako je po broju novo oboljelih od karcinoma, Hrvatska daleko iznad prosjeka EU. Prihvaćanje predloženih promjena čl.44 GUP-a, sigurno neće pridonijeti poboljšanju ovog stanja.

Vjerujemo i da znate kako su primjerice Bruxelles i Geneva zaustavili uvođenje 5G tehnologije dok se ne izvrše istraživanja i ne utvrde posljedice. Ministrica za okoliš Vlade Regije Bruxelles, Céline Fremault izjavila je „Građani Bruxellesa nisu pokusni kunići čije se zdravlje može prodati za profit“.

Poštovani gospođe i gospodo gradski zastupnici, pozivamo vas da ne podlegnete pritiscima i ucjenama telekom sektora i njihovih lobista te da s punom odgovornošću donesete odluku o odbijanju predložene izmjene čl.44 GUP-a, vodeći se prvenstveno interesima zaštite zdravlja građana, posebno djece, uključujući i vaše.

Kada se, kroz određeni broj godina, u punoj mjeri pokažu negativne posljedice dugotrajne izloženosti danas prihvaćenim dozama elektromagnetske radijacije, na koje svojim apelima upozorava znanstvena zajednica, tele operateri sigurno neće biti ti koji će platiti cijenu vaše odluke.