Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja Zajedno za bolje zakone i zdraviji život.

HUZEZ sudjelovao na Hrvatskoj konferenciji o kvaliteti

Članica HUZEZ-a, Mr.sc. Ankica Kosovec-Krželj, sudjelovala je s radom “Odgovorno korištenje mobilnih tehnologija”

Objavljeno 12.05.2015. 00:00 - Važne vijesti
P5081400 2 e1431421540201 600x400

Na 15-toj Hrvatskoj konferenciji o kvaliteti i 6.-tom Međunarodnom stručnom i znanstvenom skupu Hrvatskog društva za kvalitetu, održanim od 07-09.05. 2015.u Primoštenu, članica HUZEZ-a, Mr.sc. Ankica Kosovec-Krželj, sudjelovala je s radom “Odgovorno korištenje mobilnih tehnologija”. Rad je publiciran u Zborniku radova konferencije. Autorica je održala 20-minutno izlaganje koje je pobudilo veliki interes sudionika te Programskog odbora Konferencije.

U zaključku rada je navedeno :

“Hrvatska za sada u svoju zakonsku regulativu nije implementirala bitne preporuke iz Rezolucije VE 1815, kao ni odrednice iz brojnih rezolucija EU Parlamenta. Unutar različitih ministarstava (obrazovanja, zdravstva, okoliša) trebalo bi razvijati ciljane informacijske kampanje za učitelje, roditelje i djecu koje bi upozoravale na specifične rizike potencijalno štetne dugotrajne izloženosti mobilnim i ostalim uređajima koji emitiraju mikro valove, te pokrenuti kampanje podizanja svijesti u cjelini. Tim bi se kampanjama, u skladu s rezolucijama EU Parlamenta, poticalo korištenje jednako efikasnih ali manje rizičnih žičanih tehnologija te predlagale mjere za odgovorno korištenje mobilnih telefona i domaćih bežičnih mreža, s ciljem smanjivanja bespotrebne izloženosti emisijama njihovih elektromagnetskih polja.

Hrvatska bi trebala definirati i implementirati „Kodeks dobre prakse“, kao što je uobičajeno u drugim zemljama, u kojima teleoperateri, resorna ministarstva i regulator u suradnji s građanima, zajednički dogovaraju pravila postavljanja izvora ne ionizirajućeg zračenja u prostor. Kodeks dobre prakse u pravilu definira način vođenja dijaloga s lokalnom javnošću i udrugama, prostorne i estetske kriterije uklapanja u urbana područja i krajobraz, javnu dostupnost rezultata procjene i mjerenja emisija elektromagnetskih polja, te obavezu teleoperatera zajedničke upotrebe lokacija s ciljem optimiziranja ukupnog broja baznih stanica.”