Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja Zajedno za bolje zakone i zdraviji život.

GUP-om definirani kriteriji postavljanja baznih stanica

Gradska skupština Grada Zagreba GUP-om definirala kriterije postavljanja baznih stanica mobilnih operatera

Objavljeno 23.07.2016. 09:35 - Važne vijesti
gup intro

Gradska skupština Grada Zagreba usvojila je 16.06.2016.g Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba, kojom se zaustavlja dosadašnji način postavljanja baznih stanica po krovovima obiteljskih kuća, uz balkone i prozore stanova, kao i u neposrednoj blizini škola i vrtića, te znatno smanjuju granice dozvoljenog zračenja. Time se u Zagrebu i Sesvetama uvode kriteriji kakvi važe primjerice u Švicarskoj.

U članku 23 spomenute Odluke navedeno je:
„Generalnim urbanističkim planom omogućuje se poboljšanje pokrivanja, povećanje kapaciteta mreža i uvođenje novih usluga i tehnologija, u cilju razvoja sustava pokretnih komunikacija, ali pod uvjetom da nemaju štetan utjecaj na zdravlje stanovništva.

U cilju preventivne zaštite stanovništva, a primarno djece kao naročito osjetljive skupine, jakost električnog polja (E) ne smije premašivati 6,1 V/m, a ukupna gustoća toka snage (S) 66 mW/m2 na čitavom području obuhvata Plana.

Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija antenskim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene (S), mješovite (M, M1, M2) i javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5), na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s antenskim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog antenskog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih.

Antenski prihvat mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.

Gradnja i postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i antenskih prihvata, odredit će se imajući u vidu ograničenja u odnosu na MJERE OČUVANJA I ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA.“

Poveznice:
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba