Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja Zajedno za bolje zakone i zdraviji život.

Francuski gradonačelnici i parlamentarni zastupnici traže moratorij na 5G

Šezdesetak gradonačelnika i izabranih dužnosnika, među kojima su gradonačelnici Lyona, Bordeauxa, Strasbourga, Marseillesa, Paris XII, uputilo je peticiju za moratorij na 5G

Objavljeno 17.09.2020. 11:29 - Važne vijesti
peticija moratorij 5g francuska

Šezdesetak gradonačelnika i izabranih dužnosnika, među kojima su gradonačelnici Lyona, Bordeauxa, Strasbourga, Marseillesa, Paris XII, uputilo je peticiju premijeru Jeanu Castexu u kojoj pozivaju Vladu na hitno donošenje odluke o moratoriju na 5G. Upozoravaju kako se uvođenjem 5G povećava izloženost stanovništva zračenju te traže prethodnu procjenu utjecaja na zdravlje i okoliš.

U peticiji se između ostalog, navodi:

„Mi, gradonačelnici i izabrani dužnosnici predlažemo odmah moratorij na uvođenje 5G barem do ljeta 2021. Tijekom tog moratorija tražimo decentraliziranu demokratsku raspravu o 5G i digitalnoj uporabi. Molimo općine za pravo supsidijarnosti u vezi s primjenom načela predostrožnosti. Tražimo da se prioritet da smanjivanju digitalnog jaza razvojem optičkih mreža u ruralnim područjima i dovršenjem uvođenja 4G.

Emisije 5G valova dodane su onima prethodnih tehnologija, 4G, 3G i 2G, što će dovesti do povećanja razine izloženosti stanovništva elektromagnetskim valovima. Isto tako, neophodno je hitno ispitati utjecaj širenja hiperpovezanih objekata na zdravlje.

Utjecaj na okoliš izazvan digitalnom uporabom nastavlja se povećavati, a njezina eksplozija nije pokazala očekivane dobitke. Uz to, primjena 5G eksponencijalno će ubrzati eksploataciju neobnovljivih prirodnih resursa, onečišćenje uslijed vađenja rijetkih metala i stvaranje količine otpada koji se teško može reciklirati. Trenutno je vrlo mali broj raspoloživih mobilnih telefona kompatibilan s 5G. Uvođenje ove mobilne mreže uključivat će, dakle, obnovu velikog dijela opreme, daljnje povećanje ekološkog otiska i težine otpada, u pokušaju da se iskoristi tehnološka inovacija čija se korisnost tek treba pokazati. Stoga je potrebna preliminarna studija utjecaja na okoliš 5G prije razmatranja njezine primjene."

news icon 19 Vijest o peticiji

potpis Peticija

pdf icon Prijevod peticije na hrvatski jezik