Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja Zajedno za bolje zakone i zdraviji život.

EU potvrdila da zemlje članice nisu obavezne uvoditi 5G

Odgovor grada Osijeka je neistina

Objavljeno 30.03.2020. 17:26 - Važne vijesti
osijek 5g

HUZEZ je 19.11.2019. objavio odgovor Grada Osijeka u kojem se tvrdi da svaka pojedina država članica EU mora do kraja 2020. imati barem jedan 5G grad:

“Europska komisija donijela je 5G for Europe: An Action Plan (Akcijski plan 5G za Europu) u kojem je između ostalog propisano, da svaka pojedina država članica mora do kraja 2020. imati minimalno jedan „5G grad“, tj. minimalno jedan grad u kojem je omogućeno pružanje komercijalnih 5G usluga”.

Na upit zastupnika u EU Parlamentu i člana njegovog Odbora za okoliš, zdravlje i sigurnost hrane (ENVI), Ivana Vilibora Sinčića kakvo je službeno stajalište EU o deklaraciji ministara telekomunikacija iz Tallinna 2017, čijim se planom realizacije predviđa uvođenje 5G u barem jedan grad u svakoj članici 2020. g., dobiven je službeni odgovor u ime Europske komisije, kako uvođenje 5G ima političku podršku, ali za zemlje članice ne predstavlja nikakvu zakonsku obavezu (do not represent a legal obligation). 

Dakle, službeni odgovor koji je od Europske komisije dobio europarlamentarac Sinčić pokazuje da je odgovor Grada Osijeka NEISTINA.