Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja Zajedno za bolje zakone i zdraviji život.

Dopis ravnateljici Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada

U publikaciji „Wi-Fi u pilot projektu e-Škole" navedena je gruba, lako provjerljiva NEISTINA

Objavljeno 15.05.2018. 11:15 - Važne vijesti
wifi u skoli

Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja (HUZEZ) želi skrenuti pozornost da je u publikaciji „Wi-Fi u pilot projektu e-Škole“, koju je izdao Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, u poglavlju "Uzrokuje li Wi-Fi štetne posljedice po zdravlje" navedena gruba, lako provjerljiva NEISTINA.

U publikaciji se navodi da je IARC, kao dio WHO svrstala radio frekvencijska elektromagnetska polja u grupu 2B (mogući karcinogeni), a da je WHO, uzimajući u obzir mišljenje IARC-a, ocijenila da "ne postoje znanstveno utvrđeni dokazi štetnosti..“. Kod toga je navedena poveznica iz koje se vidi da je citirana izjava WHO iz svibnja 2006.g., ali nije dana poveznica na navedeno mišljenje IARC-a da se ne bi vidjelo da je ono publicirano pet godina kasnije, u svibnju 2011.

Neosporna je činjenica da je IARC provodio istraživanja u periodu od 2009-2011 i da je upravo na bazi objavljenih rezultata tih istraživanja WHO promijenila dotadašnju klasifikaciju te uvrstila radio frekvencijska elektromagnetska polja u grupu mogućih karcinogena: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/index.php.
(To je objavljeno na stranici 429 (6.3 Overall evaluation Radiofrequency electromagnetic fields are possibly carcinogenic to humans (Group 2B)).

Slijedom navedenog, ne može biti istinit navod iz sporne publikacije da je WHO za svoj stav iz 2006 "uzela u obzir mišljenje IARC-a". Suprotno iznesenoj tvrdnji, mišljenje IARC-a rezultiralo je promjenom klasifikacije WHO iz „nema dokaza o štetnosti“ u „mogući karcinogen“.

Željeli bismo vjerovati da se radi o grešci, a ne o svjesnoj i namjernoj obmani javnosti, s ciljem eventualnog pogodovanja interesima nekih ponuđača opreme.

Naglašavamo da HUZEZ pozdravlja i svesrdno podržava projekt e-Škola. Spornim smatramo jedino forsiranje bežičnog pristupa kao najpogodnijeg tehničkog i tehnološkog rješenja, bez da je o tome provedena ozbiljna i objektivna javna rasprava.

Mišljenja smo da bi trebalo slijediti pozitivnu praksu i iskustva zemalja koje su ranije krenule u realizaciju takvih projekata. Činjenica je da se u sve više zemalja u Europi iz škola uklanja bežični pristup internetu i zamjenjuje žičanom (optičkom) mrežom, koja omogućava iste ili veće brzine prijenosa podataka, a ne izlaže djecu elektromagnetskom zračenju.

Primjerice u Francuskoj je Parlament 2015 donio zakon o zabrani Wi-Fi mreža u predškolskim ustanovama i striktnom ograničenju u školama: http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0468.asp. U Frankfurtu je Wi-Fi zabranjen u školama još 2006. g.: http://omega.twoday.net/stories/3974159/. A takvih je primjera mnogo.

Takav pristup u skladu je i s preporukama iz rezolucija Vijeće Europe i EU Parlamenta, kojima se traži poduzimanje mjera za smanjenje utjecaja elektromagnetskog zračenja na ljude i okoliš te potiče davanje prednosti žičanim tehnologijama, posebno kad se radi o djeci i mladima.
(Council of Europe, Resolution 1815(2011) "The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment", Europian Parliament 2008/2211 „Health concerns associated with electromagnetic fields“.)

Prilozi:
pdf icon Dopis ravnateljici Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada prof.dr.sc. Ani Lucić Vrdoljak, dipl. ing. med.biokem.