Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja Zajedno za bolje zakone i zdraviji život.

Članstvo u udruzi

U HUZEZ-u postoje dvije vrste članova: Aktivni i podupirajući.

Aktivni članovi sudjeluju u radu udruge kontinuirano i aktivno. Imaju pravo birati i biti izabrani u organe udruge, te imaju obvezu plaćanja godišnje članarine.

Podupirajući članovi nemaju obvezu plaćanja godišnje člannarine, nemaju pravo birati niti biti izabrani u organe udruge.

Godišnja članarina za iznosi 6,63 eura (50 kn).

Podaci za uplatu članarine su:

PLATITELJ:  Vaše ime, prezime i adresa
IZNOS: 6,63 €
IBAN: HR7624070001100506268
PRIMATELJ: Hrvatska udruga za zaštitu od eletromagnetnog zračenja
ADRESA PRIMATELJA: Palinovečka 19B, 10000 Zagreb
OPIS PLAĆANJA: Članarina, OIB: Vaš OIB
MODEL: 00
POZIV NA BROJ: Prazno ili Vaš OIB

 

Barkod za uplatu članarine:

barkod uplata clanarine

Nakon skeniranja barkoda nemojte zaboraviti upisati Vaš OIB pod opis plaćanja ili poziv na broj.